TRANSKRIPSJON

Når ein transkriberer, overfører ein tale frå lyd- eller videofiler til skrift. Ønsker du å få betre oversikt over kva som blir sagt i eit lydopptak? Då kan det vere greit å få det transkribert. 

Ta kontakt med meg for pris.