OVERSETTING

Dersom du vil at teksten din skal nå og bli forstått av eit større publikum, må det kanskje ei oversetting til. Då prøvar ein å formidle same innhald og bodskap som i originalteksten, men på eit anna språk og til ei ny målgruppe.

 

Eg tilbyr særleg oversetting mellom nynorsk, bokmål og engelsk, men har også moglegheit for å oversette frå dansk, svensk og tysk til norsk eller engelsk. Kontakt meg for pris.